دوتاسویتا ®

نام ژنریک: دوتاستراید 0.5 میلی گرم

شکل دارویی: کپسول ژلاتینی نرم

دارنده پروانه ساخت: شرکت گلنیکوم اسپانیا
نمایندگی در ایران: شرکت نوآوری های دارویی رایا

Raaya Pharma Innovations
dutasvitae